Kalkulator karmienia ZiwiPeak dla Kotów

Przykładowe wyniki*

Energia wymagana: 468 kCal
Waga pokarmu: 82 g
Miarek dzienne: 2,9

*Kalkulator ten wykorzystuje najnowsze dane żywieniowe - rezultaty mogą nieznacznie róźnić się od wytycznych na opakowaniu.